H-KULL

Valpar födda 6 aug efter finske hanen Northworth A Monster Man
och Chrojes Molly. Färger Blue Roan.