MAGISKA

Far: LD STARTKLASS West Coast Tollers Atlas

Födda 20190429
Valparna är hereditärt fria för DE
Valparna är hereditärt fria för PRA

Chroje Magiska Malte

HD-

ED-

Chroje Magiska Mirakel

HD-

ED-

Chroje Magiska Mattis

HD-

ED-

Chroje Magiska Märta

HD-

ED-

Chroje Magiska Magda

HD-

ED-

Mor: SE U(U)CH J LP1 SPH1 RLD N Seawild's Water Fowler

Chroje Magiska Melker

HD-

ED-

Chroje Magiska Majken

HD-

ED-